. English    . Español
    
 
 
 

WorkCube Eğitim Yönetimi çözümü ile çalışan, partner ve hatta müşterileriniz için eğitimler planlayabilirsiniz. Farklı kullanıcılar için değişik kategori ve konularda eğitimler oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz.

Eğitim Yönetimi ve e-Learning modülü kurumların tüm eğitim faaliyetlerini merkezi olarak yönetmesini, online eğitimlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlar. Eğitim içeriği oluşturmadan, online yoklamaya eğitim ile ilgili yönetim faaliyetlerinizin tümünü destekler. Üçüncü parti kurum ve kuruluşların ve eğitim içeriklerinin sisteme dahil olmasına imkan tanır.Workcube Eğitim yönetimi ve e-Eğitim modülü ile farklı özellik ve pozisyonlara uygun eğitim içeriği oluşturmak, kurslar açmak, kursiyerleri kurslara kaydetmek ve bu kursları otomatik olarak kursiyerlerin bilgisayar ekranlarına getirmek kolayca gerçekleştirilir. Eğitimler tamamlandıktan sonra, verilen eğitimlerle ilgili performans testleri, değerlendirmeler ve sonuçlar kolaylıkla hazırlanır, takip edilir ve yönetilir.Eğitim YönetimiWorkcube eğitim yönetimi modülü ile çalışan, partner ve hatta müşterileriniz için eğitimler planlayabilirsiniz. Yetkinlik, şube, pozisyon tipi v.b. farklı kriterlere göre farklı kullanıcılar için değişik kategori ve konularda eğitimler oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz.Tek bir ekranda aylık, haftalık veya günlük ajanda üzerinden eğitim takviminizi görebilirsiniz. Amaç, eğitimci, tarih, saat, bütçe, katılımcı, ilgili belgeler, içerik, değerlendirmeler, eğitim davet yazısı, sonuç raporları v.b. eğitimleriniz ile ilgili tüm bilgi, belge ve aksiyonları tek bir merkezden yönetebilirsiniz.Sınırsız kategori ve konuda sorunun yer alabileceği bir soru bankası kurabilir, bu sorularla farklı kullanıcılara göre farklı form ve içeriklerde süreli/süresiz testler oluşturabilirsiniz. Eğitimler, katılımcılar, eğitimciler ile eğitim ve sınav sonuçları üzerinde gerçekçi raporlamalar ve grafikler ile eğitimlerinizin etkinliğini ölçebilir ve geleceğe dair doğru ve gerçekçi planlamalar yapabilirsiniz.Workcube Eğitim Yönetimi size gerçekleştirdiğiniz eğitimlerin değerlendirmesini yapabilmeniz için istediğiniz şekilde ve içerikte formlar, testler hazırlamanızı sağlayan güçlü bir form tasarım aracı sunar.E-EğitimWorkcube içerisinde yer alan e-Eğitim modülü tüm şirket içi eğitimlerin online olarak tüm şirket çalışanlarına, iş ortaklarına veya müşterilerine ulaşmasını ve değerlendirilmesini sağlar.Workcube Eğitim Yönetimi modülünde hazırlanan tüm eğitimler verilen kıstaslara göre otomatik olarak seçilen sistem kullanıcısı kursiyerler tarafından online erişilebilir hale gelir. Online eğitimlerde kursiyerler eriştikleri kursa tıkladıklarında çok fonksiyonlu beyaz tahta üzerinden, eğitimcilerle sesli ve görüntülü sanal ofis ortamında ders görmeye başlarlar.Workcube'ün web based yapısı sayesinde, çalışanınız, iş ortağınız veya müşteriniz dünyanın neresinde olursa olsun bir web browser üzerinden sisteme bağlanarak uzaktan eğitim alabilir.

Workcube LMS, hizmet sağlayıcıların, şirketlerin ve eğitim kurumlarının internet ve intranetler üzerinden kolaylıkla interaktif eğitim içeriği oluşturmalarına, eğitim hizmet sunmalarına ve ölçme değerlendirme yapmalarını sağlar.Workcube LMS ile online kayıt, eğitim içeriği oluşturma ve sunma, multimedya, test ve sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler, raporlamalar dahil eğitim ile ilgili tüm aktivitelerinizi tek bir merkezden gerçekleştirme, yönetme ve takip etme şansına sahip olursunuz.ÖzelliklerEğitim içeriği oluşturma ve yönetme
Online kayıt
Başvuru ve kursiyer takibi
Kapsamlı analiz ve raporlamalar
Sanal Sınıf (çok fonksiyonlu beyaz tahta, online sesli ve görüntülü iletişim)
Görev ve yetkinlik bazlı içerik erişim kontrolü
Test içeriği oluşturma
Test sonuçları ve değerlendirmeler
Doküman paylaşma
Üçüncü parti içerik entegrasyonu
İlan tahtası
ForumWorkcube LMS ModülleriE-Learning
İçerik Yönetimi
Dijital Arşiv
Forum
Analiz ve Raporlama
Üye Yönetimi
Online İletişim
Literatür
Aylık ve yıllık eğitim ajandası
Sınırsız sayıda ve hiyerarşide eğitim kategorisi ve alt kategorisi oluşturma
Eğitim kategorilerini eğitimciler, konu ve derslerle ilişkilendirme
Sınırsız sayıda eğitim içeriği oluşturma
İçeriklerle belge, test ve soru ilişkilendirme
Bölge, şube, departman ve pozisyon tiplerine göre içerik, eğitim ve test yayınıEğitim YönetimiOnline ve sınıf eğitimleri oluşturma
Eğitimci atama
Program sorumlusu atama
Eğitim lokasyon bilgisi tanımlama
Eğitim yeri sorumlusu tanımlama
Eğitim amacı tanımlama
Farklı perspektiflerde (yaş, cinsiyet, ünvan, pozisyon v.b.) katılımcı profili görüntüleme
Eğitim raporu oluşturma
Otomatik katılımcı imza listesini print etme
Tüm katılımcılara e-mail ile otomatik eğitim davet bildirimi yollama
Eğitim bildirim formunu kağıda dökme, PDF yapma, belge olarak kaydetme
Potansiyel katılımcılar listesi takibi
Ön görülen ve gerçekleşen eğitim bütçesi takibi
Online yoklama takibi
Mazeretli katılımcı takibi
Katılımcı bazında ders sonuçları kaydı ve takibi
Parametrik hazırlanabilen katılımcı değerlendirme formu
Katılımcılar tarafından yapılan eğitim değerlendirmeleri takibi
Parametrik hazırlanabilen eğitmen değerlendirme formu
Eğitim sonuç raporu
Katılımcı devam durumu takibi
Online/offline ikonu ile online ders takibi
Eğitim için fiziki varlık rezervasyonu yaptırma
Parametrik eğitim formları
Eğitim ile eğitim içeriklerini ilişkilendirme
Eğitim belgeleri
Eğitim notları
Eğitim talepleri takibi
Biten eğitimler takibi
Eğitimciler takibi (verdikleri eğitimler, şirket, şube, departman, pozisyon ve kategori bilgileri ile)
Soru bankasına sınırsız soru kaydı
Soruları eğitim kategorileri ve konuları ile ilişkilendirme
Soruya özel cevap süresi tanımlama
Soru puanı tanımlama
Detaylı soru arama
Sınırsız sayıda test oluşturma
Testleri pozisyon tipleri ile ilişkilendirme
Testlere sınırsız sayıda ve farklı özelliklerde soru ekleme
Test sonuç grafikleri ve test cevapları
Test cevap kağıtları(kişi kişi doğru cevap, verilen cevap takibi ve açık uçlu soru değerlendirme)
Süreli test hazırlama
Rastgele soru seçmeli test oluşturma
Soru başına veya toplam puan hesabı
Testleri eğitim kategorisi ve içeriği ile ilişkilendirme
Başarı yorumu ekleme
Eğitim grupları oluşturma
Parametrik olarak sınırsız sayıda eğitim değerlendirme formu oluşturma
Çalışan bazında oryantasyon eğitimleri takibi
Aylık oryantasyon raporu
Çok boyutlu eğitim yönetimi grafik ve raporlamalarıE-LearningVirtual class (çok fonksiyonlu yazı tahtası, sesli, görüntülü ve yazılı iletişim, ders katılımcıları listesini görme)
Online yoklama
Eğitim içeriklerine ulaşma
Online süreli test cevaplama
Test sonuç grafiklerini görme
Eğitim içeriklerinde, testlerde ve derslerde kelime araması yapma  Özellikler

Licence Type
  
Full
Database
  
MS SQL
User Limit
  
Unlimited
CPU
  
AMD, Intel
Source Code
  
Encrpyted
Application Server
  
ColdFusion J2EE App Server SE
Standart
  
CFML ve W3C Standarts

Belgeler

Genel Tanıtım Broşürü


Bileşenler

  
Account (Customer & Supplier) Management
  
Analysis and Reporting
  
Calender
  
Content Management - Literature
  
Correspondence & Communication Management
  
Digital Archive
  
E-Profile
  
Forum
  
Learning Management
  
Online Classroom and Streaming
  
My Home - Personalization
  
Organization Planning
  
Role Planning
  
System Management
  
Work Flow and Process Management

 
  Workcube Çözümler
  B2B - Partner Busines Portal / B2C - Business To Customer Portal / BCM - Budget Control Management / BPM - Business Process Management / CRM - Customer Relationship Management / DAM - Digital Asset Management / E-Business Portal Enterprise / E-Business Portal Plus / E-Business Portal Pro / E-Business Portal Standard / ECM - Enterprise Content Management / ERP - Enterprise Resource Planning / HR- Human Resource Management / LMS - Learning Management System / PAM - Physical Asset Management / PMS - Project Management System / SCM - Supply Chain Management / WorkcubeTV
  Workcube Modüller
  Account (Customer & Supplier) Management / Accounting / Analysis and Reporting / B2B System Management / B2C System Management / Bank / Budget Planning / Calendar / Call Center Management / Campaign Management / Cash / Cheque / Content Management - Literature / Contract Management / Correspondence & Communication Management / Costs & Expenses / Credit and Fund Management / CTI System Integration / Current Accounts / Digital Archive / e-Profile / Executive Suite / Finance Management – General / Fixed Assets / Forum / HR – Career Portal / HR – Payrolls, Benefits and Compensations / HR – Performance Management / HR - Recruitment / Installment Sales / Inventory Management / Invoices / Learning Management / My Home - Personalization / Online Classroom and Streaming / Online Payment Integration / Online Procurement / Opportunity Management / Organization Planning / PDA Portal / Physical Asset Management / Planning and Scheduling / POS Integration / Price, Promotion and Action Management / Product Management / Production Management / Project Management / Purchase Proposals / Purchase Orders / Quota Planning / Risk and Assurance Management / Role Planning / Route (Visit) Management / Sales Orders / Sales Planning / Sales Proposals / Service and Warranty Management / Shipments and Logistics / Store – Branch Management / Subscription Management / System Management / Warehouse Management / Work Flow and Process Management / WorkDev Development Kit (Source Code)
 
 
Innovative Business Solutions
Şerifali Mah. Semah Sokak No.37 Lavella 6 B Blok Kat 3 No.11 P.K.37538 Ümraniye - İstanbul TÜRKİYE
Telefon : 00 90 (216) 499 77 67, E-mail : info@ibserp.com